About

Pernille Egeskov works in a unique universe of collage and art objects spun out of fabric and thread. By using unusual instruments – for an example detected, aged remnants with signs of wear and lived life, textiles with inherent meanings such as curtains, sheets, coats and pants, human hair as sewing thread, and static electricity as a “glue” that holds the collages together – she creates a sensuous meaning saturated imagery, ranging from the aesthetically refined to coarsely chopped and raw expression. The compositions are primarily abstract, but suggests subtly stories of our complex relationships with one another such as couples and families, and fundamental existential terms – the passage of time, the inevitable decay and that we must lose and die.

In that way her works contains themes which concerns everyone. Among others, the works are drawing its threads to Suprematism, the non-figurative surrealism, and artists as Louise Bourgeoise and Rosemarie Trockel. 
Pernille Egeskov has a career as a set designer and costume designer, she has made enchanting creations creations at  The National Opera in Copenhagen, L´Opera Nationale d´Lyon in France, Grønnegårdsteatret, Betty Nansen Theatre, Gasværket etc.
Since her artistic debut, she left the narrative work with characters, in the service of other art forms, and instead explore and develop its extensive experience and passion to express themselves through fabric and tactility, in an independent artistic universe where the fabrics and materials are used as paint on canvas or modeled embossed images of unusual beauty and finesse of craftsmanship . Egeskov is working with textiles, embroidery and sewing techniques as fundamental formats, but she is a visual artist, not a textile artist/designer.
In her own words, the works are not fully developed  until the craftsmanship and materials are placed into the background and the compositions becomes primarily presented as images that are “painted” or “sculpted” with fabric and thread. besides working with her own artworks Egeskov has the exhibition concept Pop-Up Contemporarywhich shows a unique willingness and ability to provide new art, alternative exhibition space that pop up in unexpected places and presents unexpected constellations acres the contemporary art, customary schools and powerhouses. 
Merete Sanderhoff, Mag. art., curator of the National Gallery of Art.
DA:
Pernille Egeskov arbejder i et særegent univers af collage- og objektkunst spundet ud af stof, tråd, fundne objekter og organisk materiale. Hvor materialerne bruges som maling på lærred eller modelleres reliefagtigt til billeder og installationer af særpræget skønhed og håndværksmæssig finesse. Ved bl.a. at benytte usædvanlige virkemidler – fx fundne, ældede stofrester med præg af slid og levet liv, tekstiler med iboende betydninger såsom gardiner, lagner, frakker og underbukser, menneskehår som sytråd og statisk elektricitet som en “lim” der holder collagerne sammen – skaber hun en sanselig betydningsmættet billedverden, der spænder fra det æstetisk forfinede til groftskårne og rå udtryk.
Egeskov har også en levende optagethed af hverdagstingenes latente transcendens. Men hun føjer en ny form for eksistentielt nærvær til den kunstneriske bearbejdning af fundne genstande.
Det særlige intense nærvær, Egeskov opnår i sine kompositioner af fundne materialer, kommer af at hun ofte udvælger og bearbejder helt ydmyge, undselige stoffer og objekter. Det er materialer, der strækker sig ind gennem tiden og repræsenterer almenmenneskelige livsbetingelser snarere end en bestemt epokes tidsånd. Det er de stoffer, hverdagslivet er gjort af, der interesserer hende. De fundne genstande og profane materialer, der danner baggrunden for det levede liv.
Egeskovs kompositioner er primært abstrakte, men antyder på subtil vis fortællinger om vores komplekse relationer til hinanden fx som par og familier, om fundamentale eksistentielle grundvilkår – tidens gang, det uundgåelige forfald, og det at vi skal miste og forgå. På den måde omhandler hendes værker nogle temaer, der vedrører enhver.
Der trækkes blandt andet tråde til suprematismen, den nonfigurative surrealisme, og kunstnere som Louise Bourgeois og Rosemarie Trockel.
Udover at arbejde med egne værker har Egeskov med sit udstillingskoncept Pop Up Contemporary visten unik vilje og evne til at give ny kunst alternative udstillingsrum, der dukker op på uventede steder og præsenterer uventede konstellationer på tværs af samtidskunstens vanlige skoler og kraftcentre.

Merete Sanderhoff, Mag. art., museumsinspektør Statens Museum for Kunst.