About

Pernille Egeskov works in a unique universe of collage and art objects spun out of fabric and thread. By using unusual instruments – for an example detected, aged remnants with signs of wear and lived life, textiles with inherent meanings such as curtains, sheets, coats and pants, human hair as sewing thread, and static electricity as a “glue” that holds the collages together – she creates a sensuous meaning saturated imagery, ranging from the aesthetically refined to coarsely chopped and raw expression. The compositions are primarily abstract, but suggests subtly stories of our complex relationships with one another such as couples and families, and fundamental existential terms – the passage of time, the inevitable decay and that we must lose and die.

In that way her works contains themes which concerns everyone. Among others, the works are drawing its threads to Suprematism, the non-figurative surrealism, and artists as Louise Bourgeoise and Rosemarie Trockel. 
Pernille Egeskov has a career as a set designer and costume designer, she has made enchanting creations creations at  The National Opera in Copenhagen, L´Opera Nationale d´Lyon in France, Grønnegårdsteatret, Betty Nansen Theatre, Gasværket etc.
Since her artistic debut, she left the narrative work with characters, in the service of other art forms, and instead explore and develop its extensive experience and passion to express themselves through fabric and tactility, in an independent artistic universe where the fabrics and materials are used as paint on canvas or modeled embossed images of unusual beauty and finesse of craftsmanship . Egeskov is working with textiles, embroidery and sewing techniques as fundamental formats, but she is a visual artist, not a textile artist/designer.
In her own words, the works are not fully developed  until the craftsmanship and materials are placed into the background and the compositions becomes primarily presented as images that are “painted” or “sculpted” with fabric and thread. besides working with her own artworks Egeskov has the exhibition concept Pop-Up Contemporarywhich shows a unique willingness and ability to provide new art, alternative exhibition space that pop up in unexpected places and presents unexpected constellations acres the contemporary art, customary schools and powerhouses. 
Merete Sanderhoff, Mag. art., curator of the National Gallery of Art.
DA:

Pernille Egeskov arbejder i et særegent univers af collage- og objektkunst spundet ud af stof og tråd. Ved bla. at benytte usædvanlige virkemidler – fx fundne, ældede stofrester med præg af slid og levet liv, tekstiler med iboende betydninger såsom gardiner, lagner, frakker og underbukser, menneskehår som sytråd, og statisk elektricitet som en “lim” der holder collagerne sammen – skaber hun en sanselig betydningsmættet billedverden, der spænder fra det æstetisk forfinede til groftskårne og rå udtryk. Kompositionerne er primært abstrakte, men antyder på subtil vis fortællinger om vores komplekse relationer til hinanden fx som par og familier, og om fundamentale eksistentielle grundvilkår – tidens gang, det uundgåelige forfald, og det at vi skal miste og forgå. På den måde omhandler hendes værker nogle temaer, der vedrører enhver. Der trækkes blandt andet tråde til suprematismen, den nonfigurative surrealisme, og kunstnere som Louise Bourgeois og Rosemarie Trockel.

Pernille Egeskov har en karriere bag sig som scenograf og kostumedesigner, hvor hun har lavet fortryllende kreationer til opsætninger på Østre Gasværk, Operaen i København, Grønnegårdsteatret, Betty Nansen Teatret m.m. Siden sin billedkunstneriske debut har hun forladt at arbejde med karakterfortælling i andre kunstarters tjeneste, for i stedet at udforske og udfolde sin store erfaring med og passion for at udtrykke sig via stof og taktilitet, i et selvstændigt,kunstnerisk univers, hvor materialerne bruges som maling på lærred eller modelleres reliefagtigt til billeder af særpræget skønhed og håndværksmæssig finesse. Egeskov arbejder med tekstiler, broderi og syteknikker som fundamentale formater, men hun er billedkunstner, ikke tekstilkunstner. Med hendes egne ord folder værkerne sig først for alvor ud, når håndværket og materialerne træder i baggrunden, og kompositionerne primært fremstår som billeder, der er “malet” eller “modelleret” med stof og tråd. Udover at arbejde med egne værker har Egeskov med sit udstillingskoncept Pop Up Contemporary vist en unik vilje og evne til at give ny kunst alternative udstillingsrum, der dukker op på uventede steder og præsenterer uventede konstellationer på tværs af samtidskunstens vanlige skoler og kraftcentre.

 

Merete Sanderhoff, Mag. art., museumsinspektør Statens Museum for Kunst.