Texts

Kunstnerægtepar
Dobbelt interview med Martin Bigum og Pernille Egeskov af Anja Limkilde. Foto Birgitte Carol Heiberg. Oktober 2022.

Man-Maid-Nature
In Conversation with Artist Pernille Egeskov and Curator Claire Gould, 2021

Fortællingens Kunst
Ifm. soloudstilling Belonging, Vendsyssel Kunstmuseum, 2020
af Kathrine Hejborg Kristensen, kurator Vendsyssel Kunstmuseum.

At høre til
Ifm. soloudstillingen Belonging på Bornholms Kunstmuseum, 2019
af Mathilde Renberg, kurator Bornholms Kunstmuseum

Cracks and Crevices
Interview by Merete Sanderhoff, mag. art. inspector of Art, The National Museum of Art, Denmark, april 2018

Det velkendte brydes eller forstyrres
Det velkendte brydes eller forstyrres(pdf)
Interview af Marie Christine Jacoby, Kopenhagen, feb 2018

Efter liv kommer arkiv
Efter liv kommer arkiv (pdf)
Interview af Marie Christine Jacoby, Kopenhagen, seb.2017

Designobjekter i kunstnerisk forvandling – interview
af Marie Krøger Pramming, Kunsten.nu, juni 2016

Der der skabes, det der forsvinder
af Merete Sanderhoff, mag. art museumsinspektør SMK, 2015

Statemental
by Angelika Dahl Serritzlew, MA History of Art, Courtauld Institute of Art, University of London, 2010