About

Pernille Egeskov works with a distinctive, enticingly eccentric universe of collage and object art spun from fabric, thread, found objects and organic materials. The artist uses these elements like paint on canvas, or she sculpts them, relief-like, into images and installation of rare, strange beauty and skill.Her deployment of unusual devices – such as found scraps of old fabric bearing signs of wear and lived life, textiles with established inherent purpose and meaning such as curtains, sheets, coats and underpants, human hair used for sewing and static electricity acting as the ‘glue’ keeping the collages together – helps her create a sensuous visual world charged with meaning; a world that encompasses everything from the aesthetically refined to the coarse and rough.

Egeskov is also vibrantly sensitive to the latent transcendence of everyday objects. However, she adds a new kind of existential immediacy and presence to her artistic treatment of found objects.
The distinctive, intense intimacy that Egeskov achieves in her compositions of found materials rests on the fact that she often selects and processes utterly humble, unprepossessing fabrics and objects. These are materials that stretch across time, representing universal aspects of the human condition rather than the spirit of a particular epoch. Her interest focuses on the material aspects that make up everyday life; on those found objects and mundane materials that form the backdrop of lived life.
Egeskov’s compositions are primarily abstract, yet subtly hint at narratives about our complex relationships with each other, for example as couples and as families. They touch upon fundamental aspects of existence – the passage of time, the inevitability of decay, the fact that we must all lose much that is precious to us and ultimately perish ourselves. In that sense, her works address themes relevant to all.

Stylistically, her art draws on movements such as Suprematism and nonfigurative Surrealism, and on artists such as Louise Bourgeois and Rosemarie Trockel.

In addition to working on her own art, Egeskov has launched the exhibition concept ‘Pop Up Contemporary’, demonstrating a unique, generous willingness and ability to create and facilitate alternative exhibition venues for new art. Mediated through ‘Pop Up Contemporary’, new art pops up in unexpected places, giving rise to striking artistic constellations that cut across contemporary art’s established schools and centres.
Merete Sanderhoff, mag. art., curator, The National Gallery of Denmark.

 

DA:

Pernille Egeskov arbejder i et særegent univers af collage- og objektkunst spundet ud af stof, tråd, fundne objekter og organisk materiale. Hvor materialerne bruges som maling på lærred eller modelleres reliefagtigt til billeder og installationer af særpræget skønhed og håndværksmæssig finesse. Ved bl.a. at benytte usædvanlige virkemidler – fx fundne, ældede stofrester med præg af slid og levet liv, tekstiler med iboende betydninger såsom gardiner, lagner, frakker og underbukser, menneskehår som sytråd og statisk elektricitet som en “lim” der holder collagerne sammen – skaber hun en sanselig betydningsmættet billedverden, der spænder fra det æstetisk forfinede til groftskårne og rå udtryk.
Egeskov har også en levende optagethed af hverdagstingenes latente transcendens. Men hun føjer en ny form for eksistentielt nærvær til den kunstneriske bearbejdning af fundne genstande.
Det særlige intense nærvær, Egeskov opnår i sine kompositioner af fundne materialer, kommer af at hun ofte udvælger og bearbejder helt ydmyge, undselige stoffer og objekter. Det er materialer, der strækker sig ind gennem tiden og repræsenterer almenmenneskelige livsbetingelser snarere end en bestemt epokes tidsånd. Det er de stoffer, hverdagslivet er gjort af, der interesserer hende. De fundne genstande og profane materialer, der danner baggrunden for det levede liv.
Egeskovs kompositioner er primært abstrakte, men antyder på subtil vis fortællinger om vores komplekse relationer til hinanden fx som par og familier, om fundamentale eksistentielle grundvilkår – tidens gang, det uundgåelige forfald, og det at vi skal miste og forgå. På den måde omhandler hendes værker nogle temaer, der vedrører enhver.
Der trækkes blandt andet tråde til suprematismen, den nonfigurative surrealisme, og kunstnere som Louise Bourgeois og Rosemarie Trockel.
Udover at arbejde med egne værker har Egeskov med sit udstillingskoncept Pop Up Contemporary visten unik vilje og evne til at give ny kunst alternative udstillingsrum, der dukker op på uventede steder og præsenterer uventede konstellationer på tværs af samtidskunstens vanlige skoler og kraftcentre.

Merete Sanderhoff, Mag. art., museumsinspektør Statens Museum for Kunst.

Contact

Pernille Egeskov
Phone: +45 21264670

Adress:
Vesterbrogade 40, 5 tv
Tårnet
1620 Copenhagen V

email

Tekst, grafik, billeder, lyd samt andet indhold på dette website er beskyttet efter lov om ophavsret. Fa. Pernille Egeskov og Pop-Up Contemporary forbeholder sig alle rettigheder til indholdet, herunder retten til at udnytte indholdet med henblik på tekst- og datamining, jf. ophavsretslovens § 11 b og DSM-direktivets artikel 4.

Bemærk at forbeholdet ikke gælder for forskningsinstitutioner og kulturarvinstitutioner, som fortsat gerne må foretage tekst- og datamining, så længe det sker med henblik på videnskabelig forskning.